Livet i klubben
Søg på GJUK.dk
Søg:  
GJUK.dk > Information > Miniklubben >

Miniklubben

Miniklubben er en afdeling af skolefritidsordningen for børn, der går i 3. klasse. Børnene kommer direkte fra skolen, og deres fremmøde registreres. Kommer barnet ikke som aftalt, kontaktes forældrene.

MiniklubberDe timer børnene tilbringer hos os, opfatter vi som børnenes fritid, og derfor har de også frihed til at vælge de tilbud, de har lyst til.

Klubben forsøger at skabe mulighed for leg. Vi har K’Nex, Lego, mange forskellige spil, computere, billard, bordtennis, dart, cykler og multibane. Endvidere arrangerer vi legedage, små konkurrencer og mulighed for at klatre i klatretårnet.

En dag om ugen er det muligt at komme i Galten-Hallen til lidt motion og hver fredag tænder vi bål, og laver noget spiseligt. Man kan også deltage i ture med klubbens bus. Eksempelvis til Søhøjlandet i Gjern, Skøjtehallen i Århus eller til skov og strand.

Medlemskonto:

I miniklubben skal man betale for deltagelse i ture og en del af materialeudgifterne i værkstederne. Til gengæld sætter vi til hvert enkelt barn 75 kr. ind på en konto hver måned, som vi trækker af til de ture, de vælger at deltage i samt til de ting, de laver i værkstederne.

Forældrebetaling:

Der opkræves en forældrebetaling hver måned. Beløbet opkræves 11 måneder årligt. Juli måned er betalingsfri. Hvis de økonomiske forhold berettiger til det, er der mulighed for at opnå hel eller delvis friplads. Ansøgning om friplads skal indgives til den kommunale pladsanvisning. Klubben er gerne behjælpelig hermed. Aktuelle takster kan findes hos Skanderborg Kommune.

  Hent aktuel brochure for Miniklubben
  » Se åbningstider for Miniklubben her