Livet i klubben
Søg på GJUK.dk
Søg:  
GJUK.dk > Information > Holdninger >

Vores holdninger

Galten Junior- og Ungdomsklub

Klubben er de unges fristed! Men når det er sagt, har vi naturligvis også en holdning til god pædagogik og hvordan dagligdagen skal fungere.

Vi ønsker at klubben skal være et trygt og udviklende sted for børn og unge. Der er gode muligheder for selv at bestemme, hvad man vil lave i klubben og hvilke ture man vil med på. Medlemmerne kan også komme med forslag til aktiviteter, indkøb og ture, og medarbejderne vil så hjælpe med, at planerne kan føres ud i livet.

Samværet i klubben bygger på ligeværdighed og gensidig respekt. Det er vores mål, at styrke børn og unges selvværd og sociale kompetencer, samt udvikle deres evne til at tage ansvar for egne handlinger. Der skal skabes fællesskaber på tværs af alder, og der skal være en ordentlig omgangstone i klubben.