Livet i klubben
Søg på GJUK.dk
Søg:  
GJUK.dk > Leder >

Leder

Skrevet d. 26/12-2017 af Tage Nielsen

Godt Nytår!!

Så er vi atter på vej mod et nyt år.

Tiden flyver hastigt af sted og før vi har set os om er et år gået.

Klubben kan se tilbage på et år med masser af aktivitet og mange børn og unge.

Vi har også haft udfordringer i 2017. Det er tydeligt for enhver, at det daglige fremmøde i klubben er faldende. Det skyldes at børnene får sent fri fra skole og også fordi der er andet der tager børnenes tid.

Naturligt nok har mange – især drenge – tilbragt mange timer på Bytoften og Skateparken.

Det er lige nu et års tid siden den blev taget i brug.

Her i vintermånederne er der ikke så megen aktivitet på skateparken, men det kommer selvfølgelig igen, så snart vejret egner sig til det.

I den sammenhæng er klubben – som de fleste ved – aktiv også omkring dette. Klubben organiserer Skateudvalget og har i den sammenhæng det overordnede ansvar for den daglige drift af skateparken, jfr. aftale med Skanderborg Kommune, Kultur og fritid.

Men klubben er også omkring børn og unge på skateparken og prioriterer at rundere området både dag og aften, når det ellers er muligt. Det er ud fra målsætningen om at understøtte det gode børn og unge liv. Og den matrikelløse klub, der laver klubarbejde hvor børn og unge er. Derfor forsøger vi også fra klubbens side at sprede budskabet om, at selvom børn og unge i en periode ikke fysisk kommer i klubben, så er der stadig ”klubindsats” til stede i byen. Og derfor bør børn og unge ikke udmeldes af klubben, men derimod vedblivende være indmeldt – netop ud fra det faktum, at klubben også er til stede andre steder i byen og har opgaver i forhold til børn og unge, hvor de befinder sig. Skal det kunne lade sig gøre, indebærer det selvfølgelig, at klubbens ressourcer levner mulighed for en sådan udgående og opsøgende indsats.
Vi håber at klubbens forældre vil være sig bevidste, at selvom der er kortere fritid, så er klubben et vigtigt led i børnenes fritid. Og at klubbens eksistens i Galten – er en nødvendighed for at være med til at fremme det gode børn- og ungdomsliv.

Det vil vi bede især forældre tænke over og overveje, men også de bevilgende myndigheder.

Klubben har et vigende medlemstal. Det skyldes de små årgange der lige nu præger skole og klub. Men det skyldes også, at flere børn end sædvanligt er blevet meldt ud seneste måneder.

Der er på klubbens interne linjer nye strukturer på vej. Klubbens bestyrelse har bestemt, at der skal ske ændringer i klubbens ledelsesstruktur.

Klubben har hidtil haft 2 afdelingsledere og en souschef. Det skal der ikke længere være fra 1. august 2018. Afdelingslederstillingerne skal nedlægges og der skal i stedet oprettes nogle koordinatorfunktioner samt en stedfortræderstilling.

Processen indtil den 1. august vil bl.a. bestå møder og forhandlinger om den nye struktur og ikke mindst indholdet i koordinator funktionerne. Årsagen til disse ændringer er bl.a., at så mange kræfter som muligt skal placeres på klubbens pædagogiske kærneydelse, nemlig det direkte arbejde med børn og unge.

Fra klubbens side ser vi frem til endnu et nyt aktivt klub år. Vi ser frem til hverdagen i klubben, men også til de kommende særlige arrangementer, der skal gennemføres. Det er bl.a. en skitur for ungdomsklubben i vinterferien, weekend for miniklubben til Nordjylland og 2 sommerture, én til Sverige fra den 1. – 6. juli til Gränna i Jönköping kommune samt en sommertur for ungdomsklubbben til Center Parc i Holland.

Til sidst venligst bemærk Klubben har fået nye numre til Mobile Pay. De gamle numre bliver udfaset i løbet af den næste måned.
GJUK’s kiosk er nummer: 33059
GJUK aktivitet: 90310

Vi ønsker alle et godt nytår!!
Tage

 

 

 

« Tilbage