Livet i klubben
Søg på GJUK.dk
Søg:  
GJUK.dk > Leder >

Leder

Skrevet d. 11/06-2018 af Tage Nielsen

http://www.gjuk.dk/files/File/Sommerprogram%202018_.pdf

GJUK's bestyrelse har udsendt en mail til alle forældre i klubben og desuden alle øvrige forældre, med børn der går i skole på Gyvelhøjskolen.

Her kan I se brevet i sin fulde ordlyd;

 

Kære forældre


Kan I forestille jer et Galten uden GJUK?

GJUK har en lang historie i Galten og er på mange måder en kulturbærer for børn og unge i og omkring vores dejlige by.


GJUK har i mange år været dybt involveret i et væld af aktiviteter for og omkring byens unge i kraft af bl.a. Byfesttelt, opsøgende arbejde igennem den matrikelløse klub, Skateparken og ikke mindst de mange aktiviteter og ture, også ud af landet, i klubregi.


I de senere år, har klubben desværre været presset af en forringet økonomi på grund af offentlige besparelser og har, af flere omgange, måtte skære ned i personalet. På trods af dette, er det vores oplevelse, at GJUK til stadighed har kunnet tilbyde en bred vifte af kvalitativt stærke tilbud til det enkelte medlem og at den har formået at opretholde traditionsrige ture og arrangementer.


På trods af ovenstående oplevelse af et højt kvalitativt tilbud, oplever GJUK i år et voldsomt stort fald i indmeldte børn. GJUK har siden august haft 54 udmeldinger, hvilket har en kæmpe negativ påvirkning på klubbens økonomi. En påvirkning som hverken bestyrelse eller ledelse i længden kan sidde overhørig, og i den sidste ende må reagere på.


Vi mener, at GJUK har en kæmpe betydning for børn- og ungemiljøet i Galten by (og omegn). Vi mener, at et Galten uden GJUK ville være en by med et væsentlig forringet tilbud til børn og unge. Men virkeligheden er, at GJUK er mere presset end nogensinde pga. et, i år, voldsomt faldende børnetal og kontinuerlige rammebesparelser.
Så spørgsmålet er om man kan forestille sig et Galten uden GJUK der:


- samler og danner børn og unge i Galten og omegn.


- er medskaber af trygge rammer for ungelivet i Galten og omegn; og ikke kun en tryghed for de unge, men også for forældre.


- arbejder intenst med at skabe relationer i det lokale ungeliv


- er opsøgende i lokalmiljøet igennem den Matrikelløse klub


- er til stede i Skateparken i et pædagogisk øjemed


- tilbyder daglige pædagogiske aktiviteter samt ture i ind- og udland


Vi vil til hver en tid gerne have input til hvordan vi kan forbedre GJUK, inden for de rammer vi har, og vil tage imod ideer med kyshånd og er villige til at gøre alt hvad der er muligt for at imødekomme børn, unges og forældres ønsker og behov.


Faktum er dog, at ændrer børnetallet sig ikke i en positiv retning, så vil GJUK være voldsomt økonomisk presset allerede i august 2018, da vi, samtidig med de mange udmeldelser i år, får en 3. klasses årgang med færre elever end tidligere år.


På vegne af GJUK's personale, ledelse og bestyrelse
Kristian L. Amdisen
Bestyrelsesformand


 

 

 

 

« Tilbage